Ziekteverzuim begeleiding

Ziekteverzuim kan een uitdaging zijn voor werkgevers. Ik kan je ondersteunen bij het effectief begeleiden van zieke medewerkers en het minimaliseren van de impact van ziekteverzuim op jouw organisatie.

Ik ben bekend met de wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim en kan je adviseren over de juiste stappen en procedures. Ik kan je helpen bij het opstellen van verzuimprotocollen, het begeleiden van medewerkers bij hun re-integratieproces en het onderhouden van contacten met arbodiensten en andere relevante partijen.

Daarnaast kan ik je ondersteunen bij het monitoren van het ziekteverzuim binnen jouw organisatie en het analyseren van verzuimgegevens om trends en patronen te identificeren. Op basis hiervan kan ik samen met jou proactieve maatregelen nemen om het ziekteverzuim te verminderen en de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers te bevorderen.