Functioneringsgesprekken

Effectieve functioneringsgesprekken kunnen bijdragen aan het verbeteren van de prestaties en motivatie van medewerkers, het identificeren van ontwikkelingsbehoeften, het bevorderen van loopbaanontwikkeling en het versterken van de relatie tussen medewerkers en leidinggevenden.

Ik kan je helpen bij het ontwikkelen van een gestructureerd proces voor functioneringsgesprekken, inclusief het opstellen van gespreksrichtlijnen en het voorbereiden van gespreksformulieren.

Ook kan ik je adviseren over het omgaan met uitdagingen tijdens functioneringsgesprekken, zoals het omgaan met prestatieproblemen, het aanpakken van gedrag dat niet overeenkomt met de verwachtingen en het begeleiden van medewerkers bij hun ontwikkeling.